: LG2S Daily .

HANTU_J4V4 slår till igen
2012-06-01
Vår stammishacker hantujava slår till igen. Vilken kille! Han kan inte få nog av oss på LG2S. Han svängde förbi häromdagen för att berätta för oss att han fortfarande hade kvar lösenorden i säkert förvar och att han saknade oss alla:

"upssss....
sorry user ...
hantu_j4va come back!!!!!
i have data user in this site!!!!
this two times i come back to this times... hahahah
you guys great heroes in indonesia
================================
im indonesian defacer
purworejo cyber"


LG2S bedriver just nu en insamling så att hantu ska få råd med lektioner i språket engelska, samtidigt som vi går kurser i indonsesiska.