: LG2S Daily .

Varför är alkohol gr8?
2008-12-22
Vi på redaktionen förespråkar ofta att man dricker 8 öl glas, glas öl. Men varför denna alkoholromantik från oss på redaktionen? Äntligen kommer forskarna med ett trovärdigt svar. Vi citerar Jan Calissendorff:

"Vår hypotes är att alkohol har en direkt effekt på hjärnan" fritt översatt från tyska till kinesiska till svenska.

Källa: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=865488