: LG2S Daily .

Jonatan berättar...
2007-06-08
...att det enda sanna sättet att beskriva Onkel Kånkel på är helt enkelt äkta. Han meddelar också per elektronisk e-post att Tove Jansson är ungefär hundra (tusen) gånger mer metal än Astrid "Cyborg" Lindgren. Tack och hej, leverpastej (av gås). Tack och hej, tajja på mig säger han också. Frågan är om det verkligen är världens bästa rim.