: LG2S Daily .

Skön litteratur
2007-05-21
Alla vill vi ju framstå som att vi förstår finkulturen. För alla som vill läsa lite svårare skön litteratur då, så rekommenderar vi Processen (uttalas "Prokessen", om du behöver fråga en bibelotekarie) av för fattaren Franz Keps. Läs den och erat bord i de fina kretsarna är bokat.