Björnbärs


Har ni någonsin undrat var bärs kommer ifrån? Varför är den gul som kiss men god som snor? Vafan är det som låter i skogen? Vad ska man göra av bäbisarna? Frågorna är tusen. Svaret är ett:
BJÖRNBÄRS!

Björnbärs är en slags björnjos som du björnfår om du björnmosar ihop en björn till en björnpytteliten björnslamsa. Processen leds, utförs, administreras och marknadsförs utav, emot, och med björnar.
Det går ca 5000 björnar på en deciliter björnbörs.. nej bärs.

Facktermer inom björnbärsindustrin
En terrabjörn = En miljard björnar nermalda till björnbärs
En decibjörn = En tiondels björn nermald till björnbärs
En centibjörn = En hundradels björn nermald till björnbärs
En millibjörn = En tusendels björn nermald till björnbärs
Björnbärssaften den magiska kraften = En sång som björnbärsbjörnarna måste sjunga innan de mals ner i superkvarnen (bild kommer)


Vi sa ju att det skulle komma en bild!