Ryska posten


Inte ens wikipedia vet var ryska posten kommer ifrån, så vi skippar introduktionen och går direkt på reglerna.

Många olika varianter finns, men såhär lekte iaf vi när vi var barn.
En person i taget går och ställer sig på andra sidan en dörr. Låt oss kalla den personen för Person 1.
Person 1 knackar på. Person 2 som är en valfritt utvald dörrsvarare, svarar. Vi kan kalla den personen Person 2.
Person 1: *ler knacka*
Person 2: Vem äre?
Person 1: Ryska posten!
Person 2: Vad väljer du?
Nu ska Person 1 välja antingen handslag, klapp, kyss eller långtradare.
När valet är gjort ska Person 2 peka på varsin person i rummet. Vi väljer att kalla dem Person 3. Vissa väljer att peka på Person 3 av motsatta könet, men det gör man som man vill. För varje Person 3 som pekas på så säger Person 2, "är det den", varav Person 1 får svara nej eller ja. Person 2 får inte glömma att peka på sig själv också. Person 2 blir då för en kort stund både Person 2 och Person 3. Dock ej Person 1.
När Person 1 har svarat ja på en Person 3 ska alltså handlingen utföras på sagda person.


Vad är då dessa fyra alternativ?

Handslag = Slå Person 3 så hårt man kan på handen.

Klapp = Örfila Person 3.

Kyss = Slå Person 3 med knytnäven rakt på munnen.

Långtradare = Säger sig självt. Du kör över Person 3 med en lastbil som har släp.


Den som lever på slutet, vinner.