En rejäl fylla


En 75:a sprit & en bastu.
Om din lever lever när du kliver ut så vinner du,