Lögn och förbannad dikt


Ett jättekonstigt sätt att uttrycka att man inte är helt hunnra på att det man läser / hör / äter / ser är helt som det ska vara.

Exempel:
"-Du har ju en svan i ansiktet?
-Lögn och förbannad dikt!"

Om svaranden nu faktiskt har en svan i ansiktet så är det inte lögn, ej heller förbannad dikt. Men nu vet svaranden att han inte har det, så det är en ren lögn! Dessutom är det en förbannad dikt. Alltså: ord sammansatta som inte låter poetiska och dessutom inte är sanna: förbannad dikt.