Hut


Hut är ingenting man kan äta, det är ingen figur eller möbel. Det är i viss mån en sagofigur från Star Wars, men det är ingenting man kan ta eller titta på.

Hut är någonting man vet.

Att anpassa sig till IRL handlar i mångt och mycket om att lära sig veta hut.

Läran om hut anses i vissa kretsar som det bästa som finns, näst häst och pratbubblor. Men vad är det? och vad är det som skiljer hut från ohut? Att konsultera forskare vid uppsala universitet känns trist och gammalt. Dessutom är de ett gäng cyanidrökande skäggfascister.

Våra gräsinjicerande charmmonstertanter tillika ärkefiender susning.nu meddelar att citat:
"Hut är ett substantiv som betyder exakt ´respekt för regler´".
Ett enkelt experiment bevisar att susning.nu, som brukligt, återigen chansade fram sanningen:
Granne: "Vet respekt för regler"
Publik: Hahahahehu. (fallande tonläge)

Vi söker sanningen hos den enda grupp individer idag som tar saker på allvar. Forskarlaget som genomför verkliga experiment för att sedan ta alla möjliga sanningar i beaktande. Jordens sista hjältar: LG2S forskarlag. De var upptagna.