Mu


Någon som vill kalla sig själv "Hannah" har valt att önska en artikel om utrycket "Mu".
(Vi har valt att kalla Hannah något annat. Men vad säger vi inte.)

Jaa...ehm...jodå. Mu asså. Så säger kossorna. Japp japp.......Kanske betyder det "Hej på dig din levergryta" eller bara "Hej!"
Ëller hmm...forskare har väl inte forskat så mycket i varför kossor muar.

Men vi fick fram följande på nätet:
Mu är som svenskar uppfattar kossor och tjurars läte.
Mu är namnet på en förmodligen mytisk sjunken kontinent, som bland annat beskrivits av James Churchward i boken Lost Continent of Mu år 1931.
mu är Mauritius landskod och därmed även dess landsdomän.

Japp japp. Då vet vi det.

Hannah nämnde också i sin artikelönskning att det numera var ett populärt utryck hos ungdomar. Om det var i Sverige det gällde eller kanske något annat land, har vi inte lyckats googla fram. Men säger att det är så..
Hannah, du är en knepig människa.
LG2S forskarlag har aldrig använt utrycket "mu" på ett ungdomligt sätt och lyckats. Endast försök i att härma ett oxdjur (zå kallat råmande)visade resultat.