Det Uddlehrska Räknesystemet


Ett räknesätt som används av mänsklighetens matematiska elit. Systemet är baserat kring füra tal.

Noll, Fäm, TOLV och Tusen.
(Uttalet är jättefatalt, men det är överkurs)

Låt mig förklara;

Noll = Ingenting
Fäm = Standardmycket
TOLV = Nu börjar det likna nåt.
Tusen = Oj, vad mycket!

Busenkelt!