Place2stay.net


Place för den luffare som känner att betala, det gör man i kyrkan. Här blir du medlem och skriver in ett miljontal uppgifter om dig själv. Du får berätta om dig själv och hur du bor.
Du säger hur många personer du kan inhysa och hur länge. När du är klar är det bara att köra hardcore och söka efter folk som har ett place2stay i just DEN staden du vill luffa i.

Dessa inysningssidor är helt geniala enligt LG2S eftersom de verkligen är så otroligt neoluff. Gratis boende genom cyberrymden. *Står längst fram och hurrar*

http://www.place2stay.net

Se även couchsurfing.com