Dåliga betyg


Alla undomar har ju ofta en press på sig. Du måste få bra högstadiebetyg för att komma in på en bra gymnasielinje. Där måste du få bra betyg för att komma in på en bra högskola. Där måste du till sist få bra betyg för att få ett välbetalt jobb.

LG2S säger, pengar är inte värt mödan.

Var fattig och ha kul istället.