Majbrasor


Majbrasan är den största brasan du kan tänka dig. Du och resten av din by samlar ihop massor med bråte, släng ut alla gamla möbler, granar och annat som du inte vill ha kvar.

Det är vanligt i Norrländska socknar att alla byar tävlar om vem som har den "bästa" brasan. Det som bedöms då är:
*Estetiken, är det en snygg brasa?
*Storleken, Är brasan bara stor eller är den SKITSTOR?
*Gifthalten, en bra brasa skall innehålla både diesel och plast, annars är det en s k Mesbrasa
*Brinntid vs Värme, en stor balansgång, man vill att brasan skall vara varm, men samtidigt får den inte brinna upp direkt. Det är här de erfarna brasmästarna skiljs från mesarna.

Det viktigaste av ALLT är visserligen att alla som ser brasan är packade alternativt berusade.