Väktare


En slags hjälpreda för olika personers privatliv utan uttryck för överraskningar och vandalism. Om dessa skulle ockupera den allmänna ytan skulle omedelbart träden förringas...

Väktare utövar våld!!