Bidra till: Väktare


Den här funktionen är till för dig som har synpunkter eller vill rätt till fel i våra artiklar eller bara vill skriva bokstäver på internet. Puss.Väktare


En slags hjälpreda för olika personers privatliv utan uttryck för överraskningar och vandalism. Om dessa skulle ockupera den allmänna ytan skulle omedelbart träden förringas...

Väktare utövar våld!!