Starflower Kollektivet


Fuck worlds homies back in the days. Nu är stället utflyttat och möblerna slumpvis placerade i Sätra.

Bodde mera centralt, hade mindre datorer men större vattenpipa. Hos Starflower Kollektivet bode även den kända tigern Gatsurimi.