Bollsta


En artikel om Bollsta,
önskad IRL av Christoffer Persson, 21 år från KTH.

I Bollsta finns det inte bara Sveriges största Sågverk (Bollstasågen) det finns en dansbana och en korvkiosk också.

På dansbanan hålls s k Fjortisdiskon, och på korvkiosken säljer dom s k Parisare.

Bollsta följer därmed kraven som måste fyllas för att få den hedervärda Awarden:
Håla.