Ekonihilism


Världsfilosofi som kräver att man anser att slutet är nära.
Kan jämföras med miljöpartiets ideologi, fast tvärtom, fast ändå inte.

Ekonihilism går ut på att man tycker att miljöförstöring, kärnvapen, biologisk krigsföring osv är något nödvändigt för att kunna nollställa ekosystemet på jorden. Något naturligt som utvecklas genom människan.
När apokalypsen brakar lös och människan, tillsammans med en stor majoritet av allt annat liv går under så finns det alltid någon form av liv kvar som överlever och, genom evolution, kan starta på nytt utan H&M, USA, bokhyllor och annat dumt.

Det handlar helt enkelt om att man tycker att människan inte har någon chans att göra allt bra igen utan att vår tid på jorden är över och att det är dags att gå vidare. Att det är den enda utvägen för att stoppa vårt utnyttjande av andra varelsers lidande. Kan verka som en väldigt mörk syn på saker och ting men tänk er själva en värld där naturen går sin stilla gång och allt frodas och lever utan motorvägar.

Med tanke på hur situationen ser ut på jorden idag så går allt som det ska och det enda man behöver göra för att det ska gå fortare är att delta i systemet. Dvs, äta kött, handla varor utan att bry sig var de kommer ifrån och hoppas på ett tredje världskrig.

Ekonihilisterna tror också att allt detta är en helt naturlig utveckling och att det är en del av evolutionen att en ras (människan) ska växa sig större än resten av populationen av varelser och sedan dra med sig större delen ner i sitt eget fördärv.
Den religösa synvinkeln är i stort sett agnostisk.

Kan också kallas "Episod 5 - Nature strikes back"


För mer info se: http://www.ebaumsworld.com/endofworld.html