Konspirationer


Det finns otaliga konspirationsteorier om det mesta.
Illuminaterna är ett bra exempel, Illuminaterna är ett hemligt sällskap som försöker ta över världen och avskaffa nationalstaten för att upprätta en världsstat. Det är helt klart sant, deras logga (pyramiden med det allseende ögat) och deras motto, Novus Ordo Seclorum, som betyder En ny världsordning, finns med på dollarsedlar. Illuminaterna samarbetar med frimurarna, som är en större samling människor med samma konstiga idéer.

Sen har vi månlandningarna, som USA påstår sig ha genomfört. Som du vet så ligger ju skuggorna helt fel på alla bilder som togs från "månlandningen". Dessutom så rörde sig flaggan på månen trots bristen på syre, och inga stjärnor syntes på bilderna. Månlandningen filmades egentligen av Stanley Kubrick i en studio, notan betalades av NASA. Allt bara för att låtsas ligga före Sovjeterna i rymdkapplöpningen.
Alla med sunt förnuft accepterar sanningen direkt!

Sions Vises Protokoll är en väldigt farlig sionistisk konspiration. Just "Sions Vises Protokoll" är det protokoll som fördes under den första sionistkongressen i Basel 1897, där planerades hur man som sionister skulle ta över jorden. Självklart helt sant eftersom sionistiska grupper senare sagt att det inte var sant.

Om jag vill skrämma upp er kan jag göra såhär också:

Man kan visa hur det tycks finnas samband mellan slumpmässiga dataserier genom att t ex kasta krona - klave och jämföra den serie man får med de hundra första siffrorna i decimalutvecklingen av pi.
De första hundra siffrorna är:

3.141592653589793238462643
38327950288419716939937510
58209749445923078164062862
089986280348253421170679

Det är 51 jämna och 49 udda siffror. På samma sätt kan vi slumpa fram en serie av krona - klave(H(head) och T(tail)):

THTTTHHTTTHTTTTHTHHHHHHT
THTHTTTHHHHHTTTTHTTTTTTT
THTHHHTTHTHHTTHTHTHTHHHHHH
HHHHTTHHHHHTHHHTTHHTTTHHTT

Dessutom så får du, om du tar cheopspyramidens höjd gånger två delat i basen, PI!