Folkilsk


Hamlet: Har ni träffat gubben i skogen?
Folkmassa: ...
Horatio: Nä.
Hamlet: Han är folkilsk.
//Hamlet av William Shakespeare