Paddor


Skillnaden mellan paddor och grodor är att grodorna väljer att ta det lugnt på grund utav deras softa attityd. Paddor däremot är bara lata och feta. De rör sig sällan för att de har förslappats och inte haft en sund kosthållning.

De har inte förstått en av Neoluffens viktigaste parametrar (§9 Skillz - 3. Kroppen).

Ser ni en padda på stan så säg åt honom/henne att banta och sluta fira padddag (Ej att förknippas med groddagen).

Är det här något eftersträvansvärt kanske?