Snake Eyes


Två prickar som killormen har på huvudet och gör att han kan se tjejormar och eventuella möss. Tjejormen har också sådana, men de kallas istället för "Snake Plissken".