Niklas


Redaktionen fick in en gästartikel från någon som kallar sig "Niklas" som subjektivt beskriver "Niklas". Ämnet känns aktuellt, relevant och viktigt för Neoluff

Det betyder segrare...
vad mer kan man säga?
jo.. att världen bästa person heter niklas ;)