Psykedelia


Psykedelia är ett begrepp som antingen kan innebära knark eller musik, eller för all del litteratur, film och konst. Så vad är det för utmärkande drag hos de olika? Vad är det som gör att en substans/låt/bok/film/målning är psykedelisk? Frågorna är många, så här följer därför en beskrivning av de olika, så att just du(!) vet när du har med psykedelia att göra.

Knark: Psykedeliska droger är till för att försätta brukaren i en förändrad/fördjupad grad av medvetande, alternativt (företrädelsevis i högre doser) helt splittra medvetandet och få brukaren att lämna kroppen och bli ett med universum. Psykedeliska substanser brukar även kallas hallucinogena, då de allt som oftast framkallar hallucinationer. Upplevelsen brukar kallas tripp, eftersom den till stor del är en resa in i medvetandet. Exempel på detta är LSD, magic mushrooms, meskalin och salvia divinorum.

Musik: Musik som helt eller delvis är skapad under inflytandet av ovan nämnda droger. Denna musik låter "trippig" och texterna beskriver ofta känslan av att vara påverkad av psykedeliska substanser. Exempel är Jefferson Airplane, The Beatles (mellan Help! och The White Album), Jimi Hendrix och i viss mån Grateful Dead. Är du mer intresserad av nyare så kallad "elektronisk" musik så finns psy-trance, som är till för att förbättra trippen och samtidigt representera en resa in i medvetandet. Exempel på sådant är Infected Mushroom och Astral Projection.

Litteratur: Böcker som antingen beskriver en tripp, eller är en djupdykning i medvetandet för den som läser dem, eller både och. De främsta psykedeliska författarna är Robert Anton Wilson och Timothy Leary, men boken The Electric Kool-Aid Acid Test av Tom Wolfe bör också nämnas.

Film: Filmer som ser ut som/ska föreställa en tripp, eller på annat sätt är starkt färgade av den psykedeliska upplevelsen. Filmer värda att nämna är Yellow Submarine, Magical Mystery Tour och Fear and Loathing in Las Vegas.

Konst: Abstrakt konst som försöker återskapa de hallucinationer som psykedeliska droger frambringar, till exempel den här:Övrigt: Som avslutning kan begreppet psykedelisk religion nämnas, se Discordianism.