16


Det talsystem vi bör använda baseras på siffran 16.

Det kallas det hexadecimala talsystemet.

Gör bildsökningen "sexton" på google. Det första som kommer upp är:


Matematik är religion.