Pubertal


Du beter dig som en ungdom och pratar om sex på ett skämtsamt sätt. Ibland ropar du något till en kompis.

Det här är inte alls populärt, utan sett som något av de största brotten inom svenskt kulturliv.

Vakta din tunga och bete dig som en vuxen. Kul hade du när du var barn.