Nästan ingenting


"...oändligt delat med oändligt blir nästan ingenting"
/Basse - LG2S konsulent