Minty


Mintolux är en mycket sofistikerad och sydlig reporter. För tillfället är hon smed och uppför sig ibland som en dam. Annars uppför hon sig som slacker.

Hon har 2 (två) råttor. Dom heter Groundskeeper Willie och Dr. Zoidberg.