Nationen Fuck World


Nu startar vi ett land.

For the vacation!!

Here's our nation!!

Det är lite lättja i nationens slogan.
Fuck World the nation tänker göra anspråk på en geografisk yta i storleken av en genomsnittlig kommun.

Det här är förberedelsen inför den egna hemsidan som vi kommer att göra för nationen. Där kommer information om armé, språk, valuta (dolares?), lagar och medborgerliga rättigheter att finnas.

För att få medborgarskap i Fuck World the nation så mailar du en ansöka till info@lg2s.se. Din ansökan måste innehålla namn, personnummer (eller liknande beroende på nation), adress och ytterligare kontaktuppgift (mail eller telefon t.e.x). Du får ett mail med ytterligare uppgifter som vi vill ha.