Romantiken


Till att börja med kommer text från en lapp som jag fick av min svenskafröken för några år sedan:
TYPISKA INSLAG I ROMANTIKEN ÄR FÖLJANDE

Barn - Romantikern menar att barnen, liksom konstnärerna, är närmare naturen än de vuxna. De är oförstörda.

Den besjälade naturen - Romantikern menar att naturen är levande, att allt har en själ.

Droger - Romantikern tar gärna hjälp av droger för att fly från verkligheten.

Drömmen - Romantikern är intresserad av människans omedvetna.

Enkelhet och ursprunglighet - Romantikern gillar det enkla och folkliga.

Enstöringen, eremiten - Romantikern vill vara ifred med sina tankar.

Frihet, inget regeltvång - Romantikern avskyr regler som inkräktar på hans frihet

Intresse för historia - Romantikern gillar gångna tider, särskilt medeltiden.

Kontemplation - Romantikern gillar att försjunka i djupa tankar, helst på någon vacker plats.

Kärlek - Romantikern låter sig svepas med av starka känslor och passioner.

Längtan bort - Romantiken längtar till någon annan plats, tid eller värld.

Människans onda sida, skräck - Romantikern fascineras av människans dubbla natur.

Nationalism - Romantikern är fäst vid sitt land och stolt över sin hembygd.

Nattstämning, stjärnhimmel - Romantikern gillar stilla nätter med mäktiga stjärnhimlar

Naturdyrkan - Romantikern älskar naturens skönhet och vildhet, det faktum att den är orörd av människan.

Själen, människans inre - Romantikern är mer intresserad av själen än av kroppen.

Religion, tro - Romantikern tror på en gudomlig ande, på ett liv efter detta.

Verklighetsflykt - Romantikern vill inte befatta sig med den värld han lever i.
Så kom an då, kalla din flirre eller porre för en äkta romantiker när han ger dig en chokladask. Bada badkar fyllt med rosor. Köp en flaska romantik som gör att din kropp luktar söt eller syrlig. YOU ARE FUCKING WITH MY BRAINS!!

Play the piano and go all "Whacka whacka tjipp-o-tjopp".