Europas Grundlag

ByråkraternaEuropa håller ju som bekant på att "enas". Nyligen fick EU tio nya medlemsländer, så nu bor 450 miljoner människor i EU.
Vissa människor anser att EU behöver en grundlag, så dom ordnade det. Den finns att skaffa på lite olika ställen, jag fick mitt exemplar gratis av biblioteket - dom måste typ ge bort dom om man vill ha en. Våra medborgerliga rättigheter bla bla bla...

Det står en del skumma och halvläskiga saker i grundlagen. Tillexempel att EU ska ha ett gemensamt försvar, en ordförande, en gemensam utrikesminister. Sen står det en helskum sak om val:
"Avdelning V - Medborgarnas rättigheter
Rösträtt och valbarhet till europaparlamentet

1. Varje unionsmedborgare skall ha rösträtt och vara valbar vid val till Europaparlamentet i den medlemsstat där han eller hon är bosatt, på samma villkor som medborgarna i den staten.
2. Ledamöterna i Europaparlamentet skall väljas genom allmänna, fria och hemliga(!?) val.


Hemliga val?! Vad fan betyder det?
En bra idé skulle vara om du läste boken själv, så du får lite koll på dom nya fina lagar som gäller dig. Den är som sagt gratis och är lätt att bära med sig, standard pocketformat typ...

+++++
+
++
+++++
++++

Totalt: 3