FAQ


Någon som vågar kalla sig Johan Spånberg har önskat en artikel i ämnet. Han vill veta vad det står för och vad det innebär.

Står för: Frequently asked questions.
(Sv: Återkommande frågor)

Innebär: Man svarar på frågor som brukar återkomma.
(Eng: The answering of questions that are asked frequently)

Brukar finnas för hemsidor o'dyl.
LG2S har inga planer på att skaffa en FAQ.
Vi har LG2S står till svars istället. Learn it, live it, love it.