Hydroneurokustiska diafragmakontravibrationer


Långa jävla ord.
Dessutom ett lite spexigare namn för vad som i folkmun kallas Hicka, vilket mest är dumt.