Dagens politiska situation i mellanöstern


LG2S första önskning av artikel var följande från en viss Ola Söderhagen:
Dagens politiska situation i mellanöstern.
Det är ett väldigt intressant ämne som jag gärna vill höra er sida av.


Ola.. du är skittråkig om du tycker att dagens politiska situation i mellanöstern är ett "väldigt intressant ämne".
Men visst ska vi vara läsarna trogna och göra ett försök.

Dagens politiska situation i mellanöstern har nått en vändpunkt sedan USA´s attack, pga misstankar om massförstörelsevapen. En ny regim har kommit till makten och ett mer "demokratiskt" system har införts. Detta har skapat stora konflikter hos innevånarna. Detta går egentligen långt bakåt i tiden. Redan under Gulfkriget...
NÄ VAFAN! Det här var det tristaste jag skrivit!
Vill ni lära er om dagens politiska situation i mellanöstern så får ni kolla på google eller nått.
Asså Ola, om du tror att vi tänker skriva en artikel om dagens politiska situation i mellanöstern för att DU är så obildad och inte har vett att läsa tidningar så kan du gå och köra pungen i en mixer.
Vi på LG2S sysslar med neoluff och läran om saker som du aldrig fick lära dig i skolan, av föräldrar eller dagstidningar.
Vi har aldrig hatat någon på riktigt. Men nu gör vi det Ola.. NU GÖR VI DET!