Dagerman, Stig


Journalist, poet och författare som betytt jättemycket för svensk litteratur och poesi. Han föddes 1923 och tog sitt liv 1954 efter en hel del personliga kriser.

"Att dö är att resa en smula
från grenen till fasta marken.
"
- Dagermans gravsten.

I inledningen till romanen Bröllopsbesvär beskriver Dagerman, medvetet eller ej, idén bakom neoluffen:

"Sakta i backarna - sån gjorde gud snigeln, eller vem det var som gjorden. Men vem som gjorden så gjorde han det bra. För vad behöver snigeln fart till? Var han trampar så är det hans. Vart han sej i världen vänder står byggningen på egen mark. Så inte behöver han springa bena av sej för att hinna hem till exekutivauktionen eller utmätningen eller tvångsslaktningen. Snigeln, han bär sitt hus på ryggen han. Sån rygg skulle man ha."

Dagerman var superproduktiv och hann skriva en hel massa under sina 31 år på jorden. Vi på LG2S rekommenderar alla att läsa de verk Dagerman skrev. Särskilt novellen "Att döda ett barn" och hans 1337 Dagsedlar bör man ta del av.


Varning för hunden! blev Dagermans sista dagssedel:

Lagen har sina blottor.
Hund får de fattiga ha.
De kunde väl skaffa sig råttor.,
som är skattefria och bra.

Nu sitter folk i små stugor
med dyrbara hundkreatur.
De kunde väl leka med flugor
som också är sällskapsdjur.

Kommunen bara betalar.
Det måste bli slut på, ithy
att annars så köper de valar,
fruktar herr Åleby.

Något måste beslutas.
Hundarna skjuts! Inte sant?
Nästa åtgärd: De fattiga skjutas,
så spar kommunen en slant.


Den publicerades i Arbetaren dagen efter hans död.