Anomi


Ett fint ord som betyder normlöshet, vilket ju är kul.

Normer kan ses som tråkiga. Men även neoluffen har normer.

LG2S säger: Bli inte slav under normerna. Låt normerna bli slav under dig.