Komplimanga


att komplimanga
Verb med samma betydelse som att ge en komplimang.
Ex:Han komplimangade hennes stora bröst.