Polisradio


Kopiera adressen och kör in i winamp.
http://snabel.dyndns.org:8000/listen.pls

poliskoder:

01 - Barn borta.
02 - Barn omhändertaget.
03 - Bedrägeri.
04 - Bedrägligt beteende.
05 - Brand.
06 - Brand automatlarm.
07 - Bråk i bostad.
08 - Bråk annat.
09 - Dödsfall.
10 - Efterlyst.
11 - Fylleri.
12 - Rattfylleri.
13 - Förargelse/ ofredande.
14 - Försvunnen person.
15 - Hemfridsbrott.
16 - Olaga intrång.
17 - Hjälp service.
18 - Skärpt beredskap.
19 - Räddning/ haveri.
20 - Kontroll person/fordon.
21 - Lägenhetsundersökning.
22 - Misshandel.
23 - Misshandel grov.
24 - Mord/ dråp.
25 - Olaga hot.
26 - Bombhot.
27 - Våldtäkt.
28 - Sedlighets brott övriga.
29 - Skadegörelse.
30 - Stöld/inbrott.
31 - Stöld annat.
32 - Snatteri.
33 - Snatteri lul.
34 - Personrån/ väskrykning.
35 - Rån väpnat.
36 - Rån övrigt.
37 - U/ passlagen.
38 - Skottlossning.
39 - Våld/ hot mot polis.
40 - Våld/hot mot tjänsteman öv.
41 - Sjukdomsfall olycksfall.
42 - Arbetsolycka.
43 - Självmordsförsök.
44 - Psykiskt sjuk.
45 - Handräckning.
46 - Larm överfall.
47 - Larm inbrott.
48 - Larm bedrägeri.
49 - Larm sabotage.
50 - Larm annat.
51 - Båt pågående stöld.
52 - Båt anträffad stulen.
53 - Cykel pågående stöld.
54 - Cykel anträffad stulen.
55 - Mfordon pågående stöld
56 - mfordon stöld ur/från.
57 - Mfordon anträffat stulet
58 - trafikbrott.
59 - Trafikolycka personskada
60 - trafikolycka vilt.
61 - Trafikolycka annat.
62 - Transport person/ eskort.
63 - Transport annan.
64 - Trafikhinder.
65 - Trafikkontroll.
66 - Brott mot sjölagen.
67 - Hittegods.
68 - Husrannsakan.
69 - Ol lokala ordningsföreskr.
70 - Brott mot alkohollagen.
71 - Narkotikabrott.
72 - Brott mot vapenlagen.
73 - Knivlagen.
74 - Jaktlagstiftningen.
75 - Djur skadat/ dött/ omhänd.
76 - Ofog barn/ ungdom.
77 - Avrapportering tidigare hr.
78 - Bevakningsuppdrag.
79 - Annat.
80 - Pl 11, lvm, lvu.
81 - Utbildning.
82 - Miljöbrott.

Åtgärdskoder
100 - Dubbelfört.
101 - Anmälan rar.
102 - Primärrapport.
103 - Trafikmålsant, rapport.
104 - Trafikmålsant, minnes.
105 - Arrestantblad.
106 - Omhändertagandeblad.
107 - Minnesanteckningar.
108 - Förhör.
109 - Beslagsprotokoll.
110 - Spaningsanteckningar.
111 - Anmälan annan myndighet.
112 - Ordningsbot.
113 - Pareringsanmärkning.
114 - Falskt larm ( larm hr).
115 - Ej spaningsresultat.
116 - Ej utryckning/ återkallat.
117 - Ingen åtgärd/ ej brott.
118 - Rapporteftergift.
119 - Avlägsnade.
120 - Avvisad.
121 - Medling/ tillsägelse.
122 - Målsägaren.
123 - Utfört.
124 - Överlämn till annan enhet/pmynd.
125 - Allmänt larm.
126 - Ej meddelat åtgärd.
127 - Telefonkonsultation.
128 - Resursbrist.
129 - Återöppnad för komplettering.
130 - Övergång till sommartid.
131 - Övergång till vintertid.

Relationskoder
R200 - Autonoma grupper.
R201 - Idrott.
R202 - Klotter.
R203 - Krog.
R204 - MC-gäng.
R205 - Rasist.
R206 - Rave.
R207 - Satanist.
R208 - Ungdom.
R209 - Vegan.
R210 - EU kontroll.
R211 - Viltolycka björn.
R212 - Viltolycka hjort.
R213 - Viltolycka lo.
R214 - Viltolycka ren.
R215 - Viltolycka rådjur.
R216 - Viltolycka varg.
R217 - Viltolycka vildsvin.
R218 - Viltolycka älg.
R219 - Viltolycka annan.
R248 - Våld mot kvinna.
R249 - Våld mot polis.

Polisens frågor till basstation
CBR - Centrala bilregistret
FFC - Chassienummer
FFR - Registernummer
IM - Ingripandemeddelande
ISP - Allmän fråga i MSP
NSP - Register över efterlysta fordon
NPN - Fråga på persons mantal
MSP - Register över efterlysta
PBR - Person- och belastningsregistret
PEF - Ovanligt efternamn
PET - Tidsnummer
PFT - Födelsetid
PNR - Personnummer
PSP - Passregistret
Q - Standard fråga
QB - Bevakning
QC - Chassie
QF - Ägare
QG - Standard gammalt nr
QK - Körkort
QP - Polisfråga
QR - Register
QS - Skatt
QST - Teknisk fråga på fordon
QT - Tekniskt
QKG - Allmän fråga på körkort
RAD 1 - Förekommer i Passregistret
RAD 2 - Förekommer i Pbr
RAD 3 - Förekommer i Msp

Räddningstjänstens Koder
1 - Ambulans
2 - Förtur
3 - Transport
4 - Avd.Transport
21 - Skallskada
22 - Benbrott
24 - Förgiftning tabletter
26 - Epilepsi
27 - Blödning
28 - Brännskada
29 - BB fall
30 - Ögonskada
40 - Brandkåren
41 - Bygdebrand
42 - Bärgningskåren
43 - Kriminalen
44 - Mord
71 - Alkohol (Etyl)
72 - Narkoman
73 - Psykisk sjuk
74 - Våldsam
75 - Andningsvårigheter
76 - Medvetslös
77 - Hjärta
78 - Drunkning
79 - Hjärnblödning
80 - Rattfull
81 - Misshandel
82 - Dös (Mors)
83 - Svår trafikolycka
84 - Självmord
85 - Polis
86 - Missfall
87 - Förgiftning (intox)

0 - Förlossning
00 - Blödning
01 - Gasning
02 - Hängning
03 - Tabletter
04 - Falsk krupp
05 - Mordfall befaras
06 - Drunkning
07 - Medvetslös
08 - Hjärta
09 - Fylla/Slagsmål
10 - Diabetes
11 - Stöm olycka
12 - Hjärnblödning
13 - Trafikolycka
14 - Epilepsi

PRIORITETER:
Prio-1 - Akutfall
Prio-2 - Brådskande transport
Prio-3 - Ej brådskande transport