Busimössan-leken


En lek för oss som inte fruktar döden!

Systemkrav:
2-4 deltagare
Mössa
Rum/lokal/yta


Mulitplayerlek IRL. En har mössan för ansiktet så han inte ser ett dugg.
De andra ska gömma sig från honom. Det blir roligaste om det är ett litet rum. De som gömmer sig får flytta på sig under lekens gång. Det är tillåtet att kasta saker för att förvilla "Mösskillen". När mösskillen klickar på någon motståndare, så får motståndaren mössan och blir mösskillen.

Spelas med bar överkropp, alt. BIKINI!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Det är inte tillåtet att kasta skittunga saker på mösskillen för att vara elak.

Nu ska vi fortsätta leka!