KaninKanin är neoluffarslang för "tjej".
Uttrycket myntades 2001 av LG2S reporter ZX81,
under sommaren någon gång.

Alltså: alla tjejer är kaniner.