Allemansrätten


Ett av de finaste påfunden i Sverige. Allemansrätten är inskriven i grundlagen.
Saker inom parantes är LG2S´s förtydliganden.

Så ut med dig i skog och mark din lilla ostfralla.


Vi får(!)


- Vistas överallt utom på tomtmark - området närmast bostadshus, eller i planteringar.

- Passera stängsel och grindar om vi inte river ner det eller släpper ut djur.

- Tälta en natt utan att fråga markägaren om lov, men det är en god regel att inte fråga ändå. Tala alltid med markägaren om du ska tälta mer än en natt eller om ni är en större grupp/politiskt parti.

- Plocka vilda blommor, bär och svampar. Vissa blommor är dock fridlysta. (Undantag: Läs recept)

- Göra upp eld/Kraftwerk om det inte är fara för skogsbrand.

- Ta nedfallet ris och torra grenar för att elda med. (Leta efter bensinträd)

- Bada överallt utom från någons brygga eller tomt. (Men det går bra att bygga badning runt bryggan)

- Ro, segla och paddla på annans vatten. Vi kan också gå iland överallt men inte för nära tomter. (Eller för långt bort)

- Dricka och hämta vatten ur källa och sjö. (Spy och lämna bygger sig *tummen upp*)

- Fiska med handredskap i allmänt vatten - d v s i "havet", Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön. För fiske i andra vattendrag krävs fiskekort, så kolla upp vad som gäller. (Fotredskap är det fritt fram för i "hela" universum.)

Vi får inte


- Förstöra naturen. Markägaren har rätt att kräva ersättning.

- Skada levande träd och buskar, t ex genom att ta av grenar, kvistar, näver, löv och nötter. (Kolla upp hur mycket just DITT träd kostar.)

- Gå på åkrar med växande gröda eller i skogsplanteringar så att de skadas. (Tänk om ALLA gjorde så. Hur skulle det se ut?)

- Plocka blommor, bär eller svamp på annans tomt. (Grönsaker som gurka och tomat är det bara att frossa *kryphål*)

- Köra motorfordon i terrängen. (Rimmar nästan på refrängen)

- Ta fågelbon eller fågelägg.

- Jaga utan licens. (Bra att tänka på under tältfester om man vill jaga kanin)

- Skräpa ner till land eller till sjöss. Nedskräpning kan medföra böter! (Festivaler självklart ett undantag)

- Elda när det är risk för att mark och växter skadas eller när det är eldningsförbud. Elda inte heller direkt på en berghäll, som då kan spricka. (Rädda berghällarna!!!)

/En scout