Klaga


Enl. Svenska modellen: Tre gubbar sitter i en gillestuga. En har brödsmulor runt munnen och säger "Det här med EU är nästan bara skit". Resten nickar.

Enl. Franska modellen: Man samlar ihop 90 lastbilar och blockerar alla vägar in till Paris.