IRL


In real life är den andra sidan, internets konkurrent. Gränsen mellan verklighet och digital verklighet är dragen skarp men diffus. Man kan göra samma saker där som på internet, fast något mer begränsat och med mer känsla. Om man till exempel vill chatta med någon i Japan IRL så måste man hitta en plats att träffas, skaffa visum och resa med mera. När man sedan börjar chatta känns det helt verkligt och nästan som om den människan verkligen finns.