Pungen


Alla pojkar små bäbisvänner. Hur mycket en karl än älskar barnen han får tillsammans med sin dumma fru så kommer han alltid behandla "kronizarna" med större försiktighet.

Gurra G var dum när han skapade "ballzen". Istället för att kapsla in dem i pansar så gjorde han dem till den mest utsatta och känsliga platsen på kroppen typ.

LG2S håller nu på att samla ihop namnunderskrifter för att få byta plats på lungan och pungen.

(Tips till tjejer: BIT INTE!)