Kvinnor och barn i trafiken


Det som vållar bilisten de största bekymren, äro dock lekande barn och nervösa fruntimmer.
De förra äro under lek både blinda och döva. Att signalera åt dem hjälper i regel ej, och ofta komma de framrusande så nära vagnen att signalen icke blir av betydelse.
Där man väntar sig lekande barn såsom vid skolor, lekplaner etc, bör man endast köra fram med yttersta varsamhet, ty man kan sällan hjälpa sig med annan manöver än att stoppa vagnen.
Damer är ofta lika svåra som barnen, ty vid en hornsignal tappar de ej helt sällan koncepterna. Att de efter att ha passerat trefjärdedelar av gatan utan vidare vända för att nå den gångbana de nyss lämnat är intet sällsynt.
Ja två, tre gånger kunna de springa fram och tillbaka framför bilen.
Stanna och låt dem komma upp på gångbanan! Handla i övrigt som vid möte med spårvagnar.

(Källa: Körkortsbok, utgiven 1920)