det ekonomi$$$ka experimentet


Vi vill att ni ska göra ett ekonomi$kt experiment. Allihopa, varenda själ, utom bankägare med personal. Det är dom enda som inte får veta om det här.

Allihopa. Vi sätter in alla våra pengar på banken. I sparkonton. Vi konverterar allt till likvida medel, även pappersbruken och pappersbrukarna. Allt ska in. När bankpersonalen frågar dig varför du sätter in alla dina pengar och säljer hus och skjortor hit och dit, så visar du henne kvittot och säger att du “sparar till en grej”. Allihopa? Varsin grej? Eller vad ska dom tro? Vad ska vi göra med alla pengarna?

Sen när bankerna ska investera dessa ofantliga belopp, varenda själs krona (utom bankisarna), då blir det problem. För alla verksamheter håller på avvecklas. Men vi säljer ju allt skrot som ligger omkring och det kan ju bankerna köpa. Och så tar man pengarna från försäljningen och sätter in på banken också. Dom skulle kunna köpa allt som vi säljer. Allt ska in i banken.

Kinariset nej nej, anläggningen är såld och skrotad, vi får äta hö här uppe i skandnavien. Vi äter det som är enklast att odla och som kräver minst arbete. Vi får bara sälja och sätta in på banken, aldrig köpa. Vi säljer till banken. Dom behöver investera alla pengar dom tar emot. Så till slut äger banken hela världen men det är vi som har alla stålarna. Aldrig ta ut. Folk ska bli som sköldpaddor och knappt existera. Bara spara stålar.

Vi ska bo under stenar och äta det som är lättast att odla. Det är hö. Det blir gott i längden. Man vänjer sig. Och kolla på hästarna. Största kukarna i byn. Höballe!

Det var alltså målet med detta ekonomi$ka experiment. Att få en äkta höballe.