Woodpjucks #2 - Förlåtelsen


"Många tror att vi är från Mora, men vi är faktiskt från Orsa"
ungefär så sa Woodpjucks-Jocke live på någon otäck dialekt.I långa år har vi skämtat om den mycket talangfulla rockakten Woodpjucks ifrån Dalarna, Landskapet.


Aldrig hade vi tänkt såra Woodpjucks med våra elaka skämt. Men det har kommit till vår kännedom att vi gick för långt. Så långt hade vi aldrig tänkt att gå. Därför går vi inte längre utan nu stannar vi här. **


Snälla stöd Woodpjucks och ladda ner vårat sköna "Wallpaper". Annars dör Woodpjucks. *

Woodpjucks; Mina damer och herrar, :


OBS! Nu går det äntligen att "markera" och "kopiera" Woodpjucks i färg. Använd din "cursor". Varsågoda:


|                                                                                                            |
|                                                                                                            |
|              .... '.'. .'..                     '..',,,.                                                   |
|              ,'.. ;,'. '..  ...    ...     ...  ,'....'',       ..  ..  ...       .   ....                 |
|              .,''.,'',.;'..;,:c:..,'.',..,''''. ..',..;,'  .;,.'', .,' ,'''...;'.''' '''.,'                |
|               ',,:.:,;c;,.:;;;l;','' ','.;' .;' .,'''''..   ;' .,'  ,.... ..  ;;,'.  ,,;,;,                |
|                ;'''.::c:,'l::.:,,;'' ''..;'  ;...''.     ...;' .'' .,.''.  ,. ,.'''. .,''''.               |
|                ,'.'.::cc:cxdlc:;.',,,'...'.,,.. ,'.'     ,,,..  ,','...''','..''.,.' '',';..               |
|             .,,;;;::coookK0kocl:;,,;,';,,:;,',,,'',''';','.......'...;;'...',............ ..'.             |
|                    ...'':lc;''...                                                                          |
|                    ....'''''.....          .                                                               |
|                    ............. ..        .        .    .       .      ..   .. .      .                   |
|                                                                                                            |
|                                                                                                            |
|                                                                                                            |
|            ......                      ...                                                                 |
|          .,,';',;.                     ....                                                                |
|          .,:looc:'                                        .,:l:,.                                          |
|           ,clool:,.                                      .cdkOko:.                                         |
|          .;cccoc:;'                    ..                .:oOOkl,.                                         |
|           .ldoolc:.                                     ..'.'cc...                                         |
|            'llol;,.                                      .lddlc:l'                 ...;''.                 |
|            .,;:c;''                                        ''....                 ..,;:cc::,.              |
|             '::,:,                                         .,...                 .,,:ccc:::c;              |
|               ...                                           .''.                 .,:coxxxol::              |
|                                                                                  ..,ldkOkxo;'              |
|                                                             .' ..                ..;ldkkkxo:               |
|                                                              .:'                  .cldddxoo:               |
|                                                                                  ..,:lcoxcc.               |
|                                                                                  ...;:;c;:.                |
|                                                                                      ';;;.                 |
|                                                                                        ..                  |
|           ... .  . .                                                                                       |
|             ...  . . ..                                                                                    |
|                                                         '.'..  ',.'.,'.                                    |
|                                                                                                            |
|                                                                                                            |
|                                                                                ,',..  ,..' ..',.,.'..      |
|                                                                                                            |
|                                                                                ...... ,...  ....,          |
|                                                                                                            |
|                                                                                                            |

* All vinst för Wallpaperet kommer att tillfalla den långa killen i Woodpjucks. "(The spexy)"

** Här stannar vi: -» .