LG2s - Ett porträtt över att vara ung kille


Jag kom att tänka på en sak när jag läste igenom alla artiklar jag tidigare har skrivit (vilket jag av egocentriska skäl gör varje tisdag runt 13.00), nämligen hur mycket våra personliga preferenser påverkar oss.

Man kan till exempel se en tydlig linje i hur jag skriver, vad jag skriver om och i varför jag skriver, som har en direkt koppling till vad som händer runt omkring just när jag skriver; till exempel vad jag är intresserad av.

En annan sak som jag också uppmärksammade är att flera av mina artiklar har heterosexuell, vit, medelklassman som utgångspunkt, vilket både är oroande och självklart. Samma sak kan man också se hos alla andra reportrar som skriver eller har skrivit för LG2s, nämligen att det är väldigt tydligt var i livet de befinner sig, och vilken bakgrund de har.

Med anledning av detta komma jag därför att tänka på en kritik som har riktats mot LG2s, nämligen att det skulle vara grabbigt med grabbig humor, men frågan man bör ställa sig är kanske om detta är något odelat negativt? Att en stor majoritet av de som skriver och har skrivit här är pojkar/killar/män är väl knappast någon hemlighet, så att man då använder sig av sina egna erfarenheter av hur det är att vara man är väl det mest normala i hela världen?

Sen är det ju självklart att det hade varit trevligt med lite variation, men att döma eller se ner på att något är grabbigt känns lite trångsynt. Det hade varit mycket mer konstigt om LG2s INTE hade varit lite grabbigt, med tanke på vilka artikelförfattarna är, och vilken bakgrund vi har.

Dock håller jag såklart med om att det inte är positivt att det har blivit på det sättet, men jag skyller snarare på den manliga heteronormen istället för på LG2s reportrar. Tvärtom tycker jag att LG2s är ett intressant avtryck av hur det är/var att vara ung kille i dagens samhälle.

LG2s är kanske inte talande för precis alla unga killar, men om vi ser till de som faktiskt skriver här så är LG2s ett väldigt lyckat porträtt över hur en grupp unga killar utvecklas under några år - precis som i Dom kallar oss Mods, fast 2003.

Därför kanske LG2s bättre än något annat kan besvara en både stor och svår, men ganska intressant fråga; hur kändes det att, som kille, bli vuxen i början av 2000-talet?