Koffein


Sömn i tablettform.
Finns på apoteket, rykten säger att dom kommer receptbelägga skiten, men det är nog bara lögn.
Får man hoppas.

Kopia från FASS:
Koffein Recip
Tablett 100 mg
vita, plana, med skåra, 8 mm
Ej förmån
Receptfri
Centralstimulerande medel
Aktiv substans
Koffein

Koffein Recip
Tabletter 100 mg

Användarinformation
Observera att medecinmannen kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid medecinmannens ordination och anvisningar på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Vad innehåller läkemedlet?
Verksamt ämne: Koffein 100 mg.
Övrigt: Magnesiumstearat, gelatin, stärkelse, natriumkarboximetylcellulosa.

Hur verkar läkemedlet?
Koffein har uppiggande och stimulerande effekt och motverkar därigenom trötthetskänsla.

Innehavare av försäljningstillståndet
Recip AB, Bränningevägen 12, S-120 54 Årsta. Telefon 020-35 05 05 (Kundinformation).

Vid vilka åkommor används läkemedlet?
Används vid tillfällig trötthet. Eller annars också.

Vad skall du undvika när du använder detta läkemedel?
Undvik att hamna i bråk med Akilles, eller ramla utför stup. Lev som vanligt.
Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Behandlande medecinman behöver därför känna till sådan samtidig medicinering.

Graviditet
Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.

Amning
Går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Koffein Recip under amning.

Hur skall Du använda detta läkemedel?
Ta typ 3, sen kanske en till lite då och då, öka om du känner dig trött.
Känner du att du är på väg att kräkas eller märker att ditt urin är självlysande bör du minska dosen.

Vad skall man göra om man tagit för stor dos?
Om Du fått i Dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid din medecinman, någon reporter från LG2S eller stoppa fingrarna i halsen.

Vilka biverkningar kan läkemedlet ge?
Illamående, oro, sömnlöshet, huvudvärk, ökad urinutsöndring, ökad hjärtfrekvens (hjärtklappning), darrningar.
Extraslag hos hjärtat, öronsusningar, synflimmer.

Om Koffein Recip används under en längre tid och behandlingen sedan upphör, kan huvudvärk uppstå.
det du då bör göra är att dra i dig så mycket vatten du kan, då går det över.

Förvaring och hållbarhet
Förvaras åtkomligt för barn. Användes före det utgångsdatum som finns på förpackningen. (No shit)

Förpackningens delar kan återvinnas via förpackningsinsamlingen.
Dessutom är bruken ganska fin, man kan ha sylt i den, lagom mycket sylt till en utflykt, typ.
Etiketten är tillverkad av klorfritt papper (alltså går den att ät om det blir krig). Burken är tillverkad av polyeten (typ plast) och sorteras som hårdplast.
Överblivna tabletter lämnas till apotek eller redaktionen.

Senaste revision. 2004-05-14

Uppdatering:
Nu är de stora burkarna receptbelagda och de små är skitdyra. Någon åt för många och dog. Kul för honom, trist för oss.